| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 36 Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 4 lutego 2010r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miękinia w okręgu wyborczym nr 2


Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), zarządza się co następuje:
§ 1. 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Miękinia w okręgu wyborczym nr 2, w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Czesława Osieckiego, stwierdzonym uchwałą tej Rady nr XLV/466/10 z dnia 29 stycznia 2010 r.
2. W okręgu wyborczym nr 2 wybiera się 1 radnego.
§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 25 kwietnia 2010 r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, o których stanowi Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Wojewoda Dolnośląski

Rafał Jurkowlaniec
Załącznik do Zarządzenia Nr 36
Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 4 lutego 2010 r.
KALENDARZ WYBORCZY dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miękinia w okręgu wyborczym nr 2 
Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności
do 24 lutego 2010 r • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym
do 6 marca 2010 r. • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Miękini
• zawiadomienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego
do 8 marca 2010 r. • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu we Wrocławiu kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Miękini
do 11 marca 2010 r. • powołanie przez Komisarza Wyborczego we Wrocławiu Gminnej Komisji Wyborczej w Miękini
do 26 marca 2010 r. • zgłaszanie kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1
do 26 marca 2010 r. • zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Miękini list kandydatów na radnego dla okręgu wyborczego nr 2
do 4 kwietnia 2010 r • powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Miękini Obwodowej Komisji Wyborczej
nr 1
• podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1
do 5 kwietnia 2010 r. • przyznanie w drodze losowania przez Gminną Komisję Wyborczą w Miękini numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego
do 10 kwietnia 2010 r. • rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Miękini o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
do 11 kwietnia 2010 r. • sporządzenie w Urzędzie Gminy Miękinia spisu wyborców
23 kwietnia 2010 r.godz. 24.00 • zakończenie kampanii wyborczej
do 24 kwietnia 2010 r. • przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 spisu wyborców
25 kwietnia 2010 r.godz. 6.00-20.00 • głosowanie
UZASADNIENIE
do zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miękinia w okręgu wyborczym nr 2 
W związku ze zrzeczeniem się mandatu przez radnego Pana Czesława Osieckiego (okręg wyborczy nr 2, lista nr 27 - Komitet Wyborczy Wyborców Jana Grzegorczyna), Rada Gminy Miękinia podjęła uchwałę nr XLV/466/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. stwierdzającą wygaśnięcie jego mandatu. Zgodnie z art. 192 i 193 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów o sejmików województw (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) w ciągu 3 miesięcy od chwili stwierdzenia przez Radę wygaśnięcia mandatu (uchwała), powinny zostać przeprowadzone wybory uzupełniające.W myśl art. 192 Ordynacji, organem zarządzającym wybory jest wojewoda.Załącznikiem do zarządzenia wojewody jest kalendarz wyborczy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »