| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 315/XLI/2010 Rady Gminy Mysłakowice

z dnia 30 marca 2010r.

w sprawie zmiany do uchwały nr 124/XX/2008 z dnia 27.05.2008r. w sprawie: ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 6 i art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z 2004 roku z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się dotychczasową treść § 6 pkt. 3 uchwały nr 124/XX/2008 z dnia 27.05.2008r. poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści: Przepisy ust.1 nie dotyczą lokali wybudowanych w roku 1997 w ramach akcji poszkodowanym w czasie powodzi , położonych w Mysłakowicach przy ul. Karminowej nr 16 oraz Zielonej nr 2, nr 4 , nr 6. Dla tych lokali upoważnia się Wójta do udzielania nabywcom bonifikaty liczonej od ceny lokalu wraz z gruntem:
a) 70% w przypadku, gdy nabywca płaci cenę w drodze jednorazowej zapłaty,
b) 50% w przypadku, gdy nabywcą jest najemca dysponujący przydziałem lokalu stanowiącego dom jednorodzinny i wyraża zgodę na zapłatę ceny w drodze jednorazowej zapłaty.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Kuczaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »