| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/529/10 Rady Gminy Miękinia

z dnia 25 czerwca 2010r.

w sprawie zasad nabywania nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy Miękinia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wójt Gminy Miękinia nabywa do gminnego zasobu nieruchomości położone w granicach obszarów wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miękinia jako tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej, w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Nabyciu podlegają nieruchomości zabudowane drogami wewnętrznymi, spełniającymi parametry minimum drogi klasy D, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 43, poz.430).

3. Nabywanie nieruchomosci , o których mowa w ust.1 odbywa sie w drodze zawierania umów sprzedaży, zamiany i przekazywania nieruchomości.

4. W przypadku sprzedaży nieruchomości, cena nie może przewyższać jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miękinia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

przewodnicząca

Jolanta Tarnowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Stillwell Polska Sp. z o.o.

Stillwell Polska Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą prawniczą zajmującą się obsługą prawną przedsiębiorstw a także sprzedażą gotowych spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »