| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/432/10 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski

z dnia 30 września 2010r.

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski uchwala:

§ 1.

Opłatę targową za każdy dzień sprzedaży towaru ustala się w następującej wysokości:

a)

z samochodu ciężarowego

16,00 zł

b)

z samochodu osobowego lub wozu konnego

15,00 zł

c)

ze stołu, umieszczonego w stoiskach zadaszonych murowanych

14,00 zł

d)

ze stołu, umieszczonego w stoiskach zadaszonych nie murowanych

12,00 zł

e)

ze stołu innego niż wymienione w § 1 lit. "c" i "d"

10,00 zł

f)

z ręki

3,00 zł

g)

przy sprzedaży w innej formie niż określone § 1lit. "a- f" za każdy zajęty m2 ( ale nie więcej niż 699,27 zł dziennie)

4,00 zł

§ 2. Opłatę targową pobiera Zarządca targowiska - Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim.

§ 3. Kwoty zainkasowane z tytułu opłat targowych odprowadzane są na bieżąco na konto bankowe lub kasy Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski nie później niż do dnia następującego po dniu pobrania opłaty.

§ 4. Pobieranie opłat odbywać się będzie na podstawie druków ścisłego zarachowania Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 5. Do 10 - go każdego miesiąca Gmina dokonuje zestawienia wpłaconych należności za miesiąc poprzedni i wypłaca Zarządcy 15 % uzyskanej opłaty targowej z tytułu prowizji.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 7. Traci moc uchwała nr XXXVI/308/09 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2011.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »