| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVIII/477/10 Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 28 października 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 pkt 15, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96, poz. 873 z późn, zm.)

Rada Gminy Dzierżoniów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji", w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów


Adam Jan Mak

Załącznik do Uchwały Nr LVIII/477/10
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 28 października 2010 r.
Zalacznik1.pdf

REGULAMIN KONSULTACJI PROJEKTÓW AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO


Uzasadnienie

Wprowadzenie "Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji" podyktowane jest przepisami nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nakładającej obowiązek konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej w/w organizacji. Wspomniane konsultacje z organizacjami działającymi na terenie Gminy Dzierżoniów mają na celu stosowanie zasady partycypacji społecznej w działaniach władz samorządowych Gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Klimkiewicz

Radca prawny, ekspert kancelarii Wieksze-Odszkodowanie.pl w zakresie odszkodowań, zadośćuczynień i rent z tytułu wypadków

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »