| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/461/2010 Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie warunków i trybu finansowania zadania wlasnego w zakresie rozwoju sportu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 ze zmianami), art. 27 i 28, ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010 Nr 127, poz. 857) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Gmina Miejska Głogów wspiera, w tym finansowo rozwoj sportu w szczegolności sport dzieci i młodzieży.

2. Finansowanie sportu polega na przekazywaniu dotacji finansowej z budżetu Gminy dla klubów sportowych mających swoją siedzibę w Głogowie i prowadzących działalność na terenie miasta Głogowa a także:

1) Przyznawaniu stypendiów sportowych dla zawodników i zawodniczek za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w grach zespołowych i sportach indywidualnych, we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.

2) Przyznawaniu nagród i wyróżnień dla zawodników, zawodniczek, trenerów i innych osób osiągających wysokie wyniki sportowe we wspołzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.

3) Nieodpłatnym udostępnianiu klubom sportowym prowadzącym działalność na terenie miasta Głogowa, obiektów sportowych będących własnością Gminy Miejskiej Głogów, takich jak: boiska sportowe, sale sportowe i baseny w obiektach oświatowych w przypadku kiedy takiemu klubowi sportowemu została przyznana dotacja finansowa z budżetu Gminy Miejskiej Głogów.

§ 2. Udzielanie dotacji finansowej na rozwój i działalność klubów sportowych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych.

§ 3. Wysokość dotacji finansowej dla klubów sportowych mających swoją siedzibę w Głogowie i prowadzą działalność na terenie miasta Głogowa, uzależniona jest od wysokości środków finansowych zarezerwowanych w budżecie gminy na dany rok.

§ 4. Celem publicznym Gminy jest:

1. podnoszenie poziomu rozwoju kultury fizycznej w Gminie Miejskiej Głogów,

2. podnoszenie poziomu sportowego zawodniczek i zawodników, objętych zajęciami szkoleniowymi w klubach sportowych prowadzącymi działalność na terenie miasta Głogowa,

3. zwiększenie dostępności do bazy sportowej i do działalności sportowej prowadzonej przez stowarzyszenia kultury fizycznej dla mieszkańców miasta,

4. objęcie jak największej liczby dzieci i młodzieży zajęciami sportowymi prowadzonymi w klubach sportowych i zajęciami pozalekcyjnymi z wychowania fizycznego w szkołach,

5. stwarzanie jak najlepszych warunków do zwiększania aktywności sportowej i rekreacji dla mieszkańców miasta Głogowa.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Radosław Pobol


Uzasadnienie

Określenie zasad, warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w naszym mieście, jest fundamentalną uchwała dotyczącą kultury fizycznej, która w swojej treści zawiera podstawowe akty prawne w zakresie finansowania sportu. W przedmiotowej uchwale są jasno okreslone i zapisane akty prawne, które stwarzają mozliwości i pozwalają Gminie Miejskiej na finansowanie sportu z własnego budżetu. Podstawowym elementem rozwoju sportu jest jego finansowanie i stwarzanie szerokich mozliwości dostepu klubom sportowym do posiadanej bazy sportowej, to samorząd ma decydujący wpływ na realizowanie zadania własnego jakim jest m.in. kultura fizyczna, dlatego przyjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie zasad, warunków i trybu finansowania sportu będzie podstawowym elementem rozwoju kultury fizycznej w naszym mieście.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »