| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr I/07/10 Rady Miejskiej w Lubinie

z dnia 30 listopada 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142; Nr 28 poz. 146; Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675/, w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) /tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620/ uchwala się, co następuje :

§ 1. Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin wynoszą rocznie:

1)Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Wiek pojazdu do 7 lat (włącznie) lub pojazdy spełniające normy EURO 3, EURO 4, EURO 5

Wiek pojazdu powyżej 7 lat

Pojazdy spełniające normy EURO 1, EURO 2, lub pojazdy wyposażone w sprawny katalizator spalin lub instalację gazową

Pozostałe

1

2

3

4

powyżej 3,5 do 5,5 ton włącznie

437,00 zł

592,00 zł

748,00

powyżej 5,5 do 9 ton włącznie

749,00 zł

998,00 zł

1 248,00

powyżej 9 do poniżej 12 ton

1187,00 zł

1 342,00 zł

1 497,00

2)Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

A. z dwoma osiami

od 12 i powyżej 12 ton

2 124,00 zł

2 858,00 zł

B. z trzema osiami

od 12 i powyżej 12 ton

2 247,00 zł

2 858,00 zł

C. z czterema osiami

od 12 i do poniżej 29 ton

2 498,00 zł

2 858,00 zł

od 29 i powyżej 29 ton

2 520,00 zł

2 858,00 zł

3)Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Wiek pojazdu do 7 lat włącznie

Wiek pojazdu powyżej 7 lat

1

2

3

od 3,5 do poniżej 12 ton

1 686,00 zł

1 747,00 zł

4)Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

A. z dwoma osiami

od 12 do poniżej 31 ton

1 998,00 zł

2 209,00 zł

od 31 ton do 36 ton włącznie

2 104,00 zł

2 209,00 zł

powyżej 36 ton

2 247,00 zł

2 858,00 zł

B. z trzema osiami

od 12 do 36 ton włącznie

2 207,00 zł

2 209,00 zł

od powyżej 36 ton do poniżej 40 ton

2 498,00 zł

2 858,00 zł

od 40 ton i powyżej 40 ton

2 571,00 zł

2 858,00 zł

5)Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita

Roczna stawka podatku

1

2

od 7 do poniżej12 ton

749,00 zł

6)Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita

Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

A. z jedną osią

od 12 do 36 ton włącznie

685,00 zł

998,00 zł

powyżej 36 ton

713,00 zł

1 038,00 zł

B. z dwoma osiami

od 12 do 36 ton włącznie

1 032,00 zł

1 568,00 zł

powyżej 36 ton

1 395,00 zł

2 065,00 zł

C. z trzema osiami

od 12 do 36 ton włącznie

1 020,00 zł

1 386,00 zł

powyżej 36 ton

1 146,00 zł

1 555,00 zł

7)Autobusy

Liczba miejsc

Wiek pojazdu do 7 lat (włącznie) lub pojazdy spełniające normy EURO 3, EURO 4, EURO 5

Wiek pojazdu powyżej 7 lat

Pojazdy spełniajace normy EURO 1, EURO 2, lub pojazdy wyposażone w sprawny katalizator spalin lub instalację gazową

Pozostałe

1

2

3

4

do 15 miejsc

373,00 zł

561,00 zł

748,00

powyżej 15 miejsc do poniżej 30 miejsc

624,00 zł

937,00 zł

1 249,00

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1 248,00 zł

1 727,00 zł

2 209,00

§ 2. Stawki podane w § 1 ust. 1 i 7 kolumnie 3 zastosowane będą przez organ właściwy do poboru podatku od środków transportowych, po okazaniu dokumentu potwierdzającego wyposażenie pojazdu w sprawny katalizator spalin lub w sprawną oraz zalegalizowaną gazową instalację zasilającą. Dla pojazdów tzw. "ekologicznych" niezbędny jest dokument potwierdzający spełnienie norm Euro.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVI/137/08 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 14 listopada 2008r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Górzyński


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »