| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 40/2011 Rady Miasta Zgorzelec

z dnia 3 marca 2011r.

w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec"

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu, Rada Miasta Zgorzelec uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec", w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała 373/06 z dnia 06.09.2006r. Rady Miasta Zgorzelec (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 201, poz. 2975 z dnia 26.09.2006r.) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Zgorzelec, zmieniona Uchwałą nr 71/07 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29.05.2007r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 167, poz. 2106 z dnia 10.07.2007r.) w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Zgorzelec.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zgorzelca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady


Zofia Barczyk


Załącznik do Uchwały Nr 40/2011
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 3 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Regulamin w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM)

(PCPM)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »