| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/39/2011 Rady Powiatu w Świdnicy

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych w powiecie świdnickim

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 8, 9 i 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami) Rada Powiatu w Świdnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawki opłat pobieranych przez Służbę Drogową Powiatu Świdnickiego w Jaworzynie Śląskiej za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg powiatowych w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 5,00 zł;

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 7,00 zł;

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 10,00 zł.

2. Stawki określone w ust. 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 4,00 zł.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala sie następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1) poza terenem zabudowanym - 20,00 zł;

2) w terenie zabudowanym - 40,00 zł;

3) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł.

2. Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50% określonych w punkcie 1 i 2.

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 i 2 obejmują rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

§ 4. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

1) zajętej przez rzut poziomy obiektu handlowego, usługowego lub innego - 1,00 zł;

2) reklamy umieszczonej w pasie drogowym - 2,00 zł.

§ 5. Traci moc uchwała nr XVII/151/2004 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Świdnicy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Celichowscy Służewska-Woźnicka Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »