reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/33/2011 Rady Miejskiej w Międzylesiu

z dnia 10 maja 2011r.

w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Międzylesie

Na podstawie art. 92 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany opisu granic okręgów wyborczych: Nr 1 i Nr 2 utworzonych na terenie Gminy Międzylesie uchwałą Nr XLII/257/2010 Rady Miejskiej Międzylesie z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału gminy Międzylesie na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym - poprzez dopisanie nowych nazw ulic oraz rozszerzenie numeracji porządkowej budynków w tych okręgach.

§ 2. Wykaz stałych okręgów wyborczych uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazanie Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie.


Załącznik do Uchwały Nr VI/33/2011
Rady Miejskiej w Międzylesiu
z dnia 10 maja 2011 r.

Wykaz stałych okręgów wyborczych

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym

1

Miasto Międzylesie, ulice: Bolesława Chrobrego, Graniczna, Jana Sobieskiego, Adama Mickiewicza, Plac Wolności od Nr 2 do Nr 26a, Powstańców Śląskich, Juliusza Słowackiego, Władysława Syrokomli, Szkolna, Ludwika Waryńskiego od Nr 2 do Nr 22 (parzyste), Warszawska, Widokowa, Wojska Polskiego Nr 1,3,5,7,9,13,15,15a

3

2

Miasto Międzylesie, ulice: Jesionowa, Kolejowa, Kościelna, Leśna, Lipowa, Osiedle, Pionierów, Plac Wolności od Nr 27 do Nr 41, Polna, Słoneczna, Sportowa, Szarych Szeregów, Trzydziestolecia PRL, Tysiąclecia Państwa Polskiego, Ludwika Waryńskiego od Nr 1 do Nr 21 (nieparzyste), Wiosenna, Wojska Polskiego cała (za wyjątkiem numerów budynków wymienionych w okręgu Nr 1)

3

3

Wsie: Boboszów, Kamieńczyk, Smreczyna

1

4

Wsie: Dolnik, Jaworek, Jodłów, Goworów, Michałowice, Nowa Wieś, Pisary, Potoczek, Szklarnia

2

5

Wsie: Gniewoszów, Lesica, Niemojów, Różanka

1

6

Wsie: Długopole Górne, Domaszków

4

7

Wsie: Gajnik, Nagodzice, Roztoki

1


Uzasadnienie

Rada Miejska w Międzylesiu uchwałą Nr XLII/257/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. dokonała podziału Gminy Międzylesie na okręgi wyborcze, ustalając numery i granice tych okręgów oraz liczbę wybieranych radnych w każdym okręgu. W związku z potrzebą dopisania nowo powstałych ulic oraz uaktualnienia numeracji budynków w okręgach Nr 1 i Nr 2 zachodzi konieczność dokonania zmiany opisu granic tych okręgów. I tak: w okręgu wybiorczym Nr 1 dopisuje się ulicę Widokową oraz numery budynków - Plac Wolności 26 a i ul. Wojska Polskiego 15a. Natomiast w okręgu wyborczym Nr 2 dopisuje się ulicę Sportową oraz zmienia się zapis dotyczący ulicy Wojska Polskiego, gdzie zamiast: "Wojska Polskiego 10,12,14,16,17,18,19,20,20abc,21,22,23,24 i od Nr 25 do Nr 53 (cała)" wprowadza się zapis: "Wojska Polskiego cała (za wyjątkiem numerów budynków wymienionych w okręgu Nr 1)". Zmiany te mają wyłącznie charakter porządkowy i zostały uwzględnione w załączniku do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Marcinek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama