| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/33/2011 Rady Miejskiej w Międzylesiu

z dnia 10 maja 2011r.

w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Międzylesie

Na podstawie art. 92 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany opisu granic okręgów wyborczych: Nr 1 i Nr 2 utworzonych na terenie Gminy Międzylesie uchwałą Nr XLII/257/2010 Rady Miejskiej Międzylesie z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału gminy Międzylesie na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym - poprzez dopisanie nowych nazw ulic oraz rozszerzenie numeracji porządkowej budynków w tych okręgach.

§ 2. Wykaz stałych okręgów wyborczych uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazanie Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie.


Załącznik do Uchwały Nr VI/33/2011
Rady Miejskiej w Międzylesiu
z dnia 10 maja 2011 r.

Wykaz stałych okręgów wyborczych

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym

1

Miasto Międzylesie, ulice: Bolesława Chrobrego, Graniczna, Jana Sobieskiego, Adama Mickiewicza, Plac Wolności od Nr 2 do Nr 26a, Powstańców Śląskich, Juliusza Słowackiego, Władysława Syrokomli, Szkolna, Ludwika Waryńskiego od Nr 2 do Nr 22 (parzyste), Warszawska, Widokowa, Wojska Polskiego Nr 1,3,5,7,9,13,15,15a

3

2

Miasto Międzylesie, ulice: Jesionowa, Kolejowa, Kościelna, Leśna, Lipowa, Osiedle, Pionierów, Plac Wolności od Nr 27 do Nr 41, Polna, Słoneczna, Sportowa, Szarych Szeregów, Trzydziestolecia PRL, Tysiąclecia Państwa Polskiego, Ludwika Waryńskiego od Nr 1 do Nr 21 (nieparzyste), Wiosenna, Wojska Polskiego cała (za wyjątkiem numerów budynków wymienionych w okręgu Nr 1)

3

3

Wsie: Boboszów, Kamieńczyk, Smreczyna

1

4

Wsie: Dolnik, Jaworek, Jodłów, Goworów, Michałowice, Nowa Wieś, Pisary, Potoczek, Szklarnia

2

5

Wsie: Gniewoszów, Lesica, Niemojów, Różanka

1

6

Wsie: Długopole Górne, Domaszków

4

7

Wsie: Gajnik, Nagodzice, Roztoki

1


Uzasadnienie

Rada Miejska w Międzylesiu uchwałą Nr XLII/257/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. dokonała podziału Gminy Międzylesie na okręgi wyborcze, ustalając numery i granice tych okręgów oraz liczbę wybieranych radnych w każdym okręgu. W związku z potrzebą dopisania nowo powstałych ulic oraz uaktualnienia numeracji budynków w okręgach Nr 1 i Nr 2 zachodzi konieczność dokonania zmiany opisu granic tych okręgów. I tak: w okręgu wybiorczym Nr 1 dopisuje się ulicę Widokową oraz numery budynków - Plac Wolności 26 a i ul. Wojska Polskiego 15a. Natomiast w okręgu wyborczym Nr 2 dopisuje się ulicę Sportową oraz zmienia się zapis dotyczący ulicy Wojska Polskiego, gdzie zamiast: "Wojska Polskiego 10,12,14,16,17,18,19,20,20abc,21,22,23,24 i od Nr 25 do Nr 53 (cała)" wprowadza się zapis: "Wojska Polskiego cała (za wyjątkiem numerów budynków wymienionych w okręgu Nr 1)". Zmiany te mają wyłącznie charakter porządkowy i zostały uwzględnione w załączniku do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Marcinek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawno-Rachunkowa "Kliman-Rola"

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo prawne osobom fizycznym oraz zapewnia obsługę prawną przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »