reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/82/11 Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 23 sierpnia 2011r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalu, domu pomocy społecznej, w zakładzie karnym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.12 § 4,10,11,12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz.112 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. Tworzy się trzy odrębne obwody głosowania.

§ 2. Ustala się następujące numery , granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

Nr odrębnego obwodu głosowania

Granica obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

35

Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie

Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Kościuszki 15, Głogów

36

Zakład Karny w Głogowie

Zakład Karny, ul Lipowa 21, Głogów

37

Dom Pomocy Społecznej w Głogowie

Dom Pomocy Społecznej, ul.Neptuna 22/24, Głogów

§ 3. Obwody głosowania wymienione w § 2 obejmują obszar jednostki, w której siedzibę ma dana obwodowa komisja wyborcza i utworzone są dla wyborców przebywających w tych jednostkach w dniu wyborów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Koliński


Uzasadnienie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2011 r. zarządził wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z dnia 5 sierpnia 2011 r., Nr 162, poz. 978). Obwody odrębne tworzone są osobno dla każdego typu wyborów. Na podstawie art. 12 § 4 "rada gminy, na wniosek wójta tworzy odrębny obwód głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką." W związku z tym, iż liczba przebywających wyborców w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym jest większa niż 15 wyborców i nie wpłynął wniosek od żadnej z osób kierujących tymi jednostkami zasadne jest podjęcie uchwały o utworzeniu odrębnych obwodów w Zespole Opieki Zdrowotnej w Głogowie, Domu Pomocy Społecznej w Głogowie i Zakładzie Karnym w Głogowie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Krawczyk

Instruktor American Heart Association (pierwsza pomoc).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama