| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/136/2011 Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/667/2010 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 października 2010 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2011

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity z 2008 roku Dz.U. Nr 45, poz. 271 ze zm.)

Rada Powiatu Kłodzkiego postanawia:

§ 1. W uchwale Nr LIII/667/2010 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 października 2010 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:

1) Treść Załącznika Nr 1 otrzymuje następujące brzmienie:

a) w pkt 1 ppkt 1 p.n. "Miasto Kłodzko", wiersz trzeci "Apteka Grodzka", w kolumnie: "Godziny pracy" dotychczasowy zapis: "w dni powszednie 8.00-19.00" przyjmuje brzmienie: "w dni powszednie 8.00-18.00",

b) w pkt 1 ppkt 1 p.n. "Miasto Kłodzko", należy dodać wiersz 16, wpisując: w kolumnie p.n. "Nazwa apteki" - "Apteka Zdrowie", w kolumnie p.n. "Adres" - "Kłodzko, ul. Połabska 9", w kolumnie "Godziny pracy" - "w dni powszednie 8.00-19.00, soboty 10.00-14.00",

c) w pkt 1 ppkt 5 p.n. "Miasto Polanica Zdrój", należy dodać wiersz 6, wpisując: w kolumnie p.n. "Nazwa apteki" - "Apteka Słoneczna", w kolumnie p.n. "Adres" - "Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2", w kolumnie "Godziny pracy" - "w dni powszednie 8.00-18.00, soboty 10.00-16.00",

d) w pkt 1 ppkt 9 p.n. "Miasto i Gmina Nowa Ruda" zmienia się nazwa i otrzymuje brzmienie: "Miasto Nowa Ruda i Gmina Nowa Ruda",

e) w pkt 1 ppkt 9 p.n. "Miasto Nowa Ruda i Gmina Nowa Ruda", w wierszu 13 "Apteka Marcus", wpisuje się: w kolumnie p.n. "Godziny pracy" - "w dni powszednie: poniedziałki, środy i piątki 8.00-15.00; wtorki i czwartki 8.00-17.00, w porze nocnej 20.00-8.00 wg harmonogramu",

f) w pkt 1 ppkt 9 p.n. "Miasto Nowa Ruda i Gmina Nowa Ruda" wykreśla się cały wiersz nr 9 p.n. "Apteka Zaułek" z uwagi na likwidację apteki "Zaułek",

g) w pkt 1 ppkt 10 p.n. "Miasto i Gmina Radków" wykreśla się cały wiersz nr 2 p.n. "Punkt Apteczny Pod Skalnym Grzybem" z uwagi na likwidację Punktu; jednocześnie w miejsce wiersza 2 wpisuje się: w kolumnie "Nazwa Apteki" - "Apteka pod Szczelińcem", w kolumnie "Adres" - "Radków, ul. Rynek 5, tel. 74/ 865 66 15", w kolumnie "Godziny pracy" - "w dni powszednie 8.30-16.30, soboty 9.00-12.00",

h) w pkt 1 ppkt 12 p.n. "Gmina Kłodzko", należy dodać wiersz 4, wpisując: w kolumnie p.n. "Nazwa apteki" - "Punkt Apteczny w Wojborzu", w kolumnie p.n. "Adres" - "Kłodzko, Wojbórz 118a, tel. 791 462 684", w kolumnie "Godziny pracy" - "w dni powszednie: poniedziałki 9.00-11.00, wtorki 12.00-14.00, środy 8.30-10.30, czwartki i piątki 12.00-14.00",

i) w pkt 2 p.n. "Harmonogram pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego" ppkt 2 p.n. "Miasto Nowa Ruda i Gmina Nowa Ruda" w tabeli harmonogramu na miesiąc kwiecień, w kolumnie "Data" przy wierszu z datą 28.04.11, w kolumnie p.n. "Apteka czynna w porze nocnej" wykreśla się zapis "Apteka "Zaułek" Nowa Ruda ul. Zaułek 12" i wiersz w tej kolumnie otrzymuje brzmienie: "Apteka "Nowa" Nowa Ruda ul. Teatralna 11",

j) w pkt 2 p.n. "Harmonogram pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego" ppkt 2 p.n. "Miasto Nowa Ruda i Gmina Nowa Ruda" w tabeli harmonogramu na miesiąc maj, w kolumnie "Data" przy wierszach z datami 25.05.11 oraz 30.05.11, w kolumnie p.n. "Apteka czynna w porze nocnej" wykreśla się przy w/w datach zapis "Apteka "Zaułek" Nowa Ruda ul. Zaułek 12" i wiersze w tej kolumnie otrzymują kolejno brzmienie: "Apteka "Remedia" Ludwikowice Kłodzkie ul. Główna 21",

k) w pkt 2 p.n. "Harmonogram pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego" ppkt 2 p.n. "Miasto Nowa Ruda i Gmina Nowa Ruda" w tabeli harmonogramu na miesiąc czerwiec, w kolumnie "Data" przy wierszu z datą 01.06.11 oraz 25.06.11, w kolumnie p.n. "Apteka czynna w porze nocnej" wykreśla się przy w/w datach zapis "Apteka "Zaułek" Nowa Ruda ul. Zaułek 12" i wiersze w tej kolumnie otrzymują kolejno brzmienie: "Apteka "Remedia" Ludwikowice Kłodzkie ul. Główna 21",

l) w pkt 2 p.n. "Harmonogram pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego" ppkt 2 p.n. "Miasto Nowa Ruda i Gmina Nowa Ruda" w tabeli harmonogramu na miesiąc lipiec, w kolumnie "Data" przy wierszu z datami 25.07.11 oraz 31.07.11, w kolumnie p.n. "Apteka czynna w porze nocnej" wykreśla się przy w/w datach zapis "Apteka "Zaułek" Nowa Ruda ul. Zaułek 12" i wiersze w tej kolumnie otrzymują kolejno brzmienie: "Apteka "Remedia" Ludwikowice Kłodzkie ul. Główna 21",

m) w pkt 2 p.n. "Harmonogram pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego" ppkt 2 p.n. "Miasto Nowa Ruda i Gmina Nowa Ruda" w tabeli harmonogramu na miesiąc sierpień, w kolumnie "Data" przy wierszu z datami 25.08.11 oraz 30.08.11, w kolumnie p.n. "Apteka czynna w porze nocnej" wykreśla się przy w/w datach zapis "Apteka "Zaułek" Nowa Ruda ul. Zaułek 12" i wiersze w tej kolumnie otrzymują kolejno brzmienie: "Apteka "Centrum" Nowa Ruda (Słupiec) ul. Kłodzka 10a",

n) w pkt 2 p.n. "Harmonogram pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego" ppkt 2 p.n. "Miasto Nowa Ruda i Gmina Nowa Ruda" w tabeli harmonogramu na miesiąc wrzesień, w kolumnie "Data" przy wierszu z datą 01.09.11 w kolumnie p.n. "Apteka czynna w porze nocnej" wykreśla się przy dacie zapis "Apteka "Zaułek" Nowa Ruda ul. Zaułek 12", a wiersz w tej kolumnie otrzymuje brzmienie "Apteka "Aspirynka" Nowa Ruda ul. Radkowska 22" oraz przy wierszu z datą 25.09.11, w kolumnie p.n. "Apteka czynna w porze nocnej" wykreśla się zapis "Apteka "Zaułek" Nowa Ruda ul. Zaułek 12" i wiersz w tej kolumnie otrzymuje brzmienie: "Apteka "Nowa" Nowa Ruda ul. Teatralna 11",

o) w pkt 2 p.n. "Harmonogram pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego" ppkt 2 p.n. "Miasto Nowa Ruda i Gmina Nowa Ruda" w tabeli harmonogramu na miesiąc październik, w kolumnie "Data" przy wierszu z datą 25.10.11 w kolumnie p.n. "Apteka czynna w porze nocnej" wykreśla się przy dacie zapis "Apteka "Zaułek "Nowa Ruda ul. Zaułek 12", a wiersz w tej kolumnie otrzymuje brzmienie "Apteka "Aspirynka" Nowa Ruda ul. Radkowska 22" oraz przy wierszu z datą 30.10.11, w kolumnie p.n. "Apteka czynna w porze nocnej" wykreśla się zapis "Apteka "Zaułek" Nowa Ruda ul. Zaułek 12" i wiersz w tej kolumnie otrzymuje brzmienie: "Apteka "Familia" Nowa Ruda ul. Kłodzka 13",

p) w pkt 2 p.n. "Harmonogram pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego" ppkt 2 p.n. "Miasto Nowa Ruda i Gmina Nowa Ruda" w tabeli harmonogramu na miesiąc listopad, w kolumnie "Data" przy wierszu z datą 01.11.11 w kolumnie p.n. "Apteka czynna w porze nocnej" wykreśla się przy dacie zapis "Apteka "Zaułek" Nowa Ruda ul. Zaułek 12", a wiersz w tej kolumnie otrzymuje brzmienie "Apteka "Pałacowa" Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 2" oraz przy wierszu z datą 25.11.11, w kolumnie p.n. "Apteka czynna w porze nocnej" wykreśla się zapis "Apteka "Zaułek" Nowa Ruda ul. Zaułek 12" i wiersz w tej kolumnie otrzymuje brzmienie: "Apteka "Nowa" Nowa Ruda ul. Teatralna 11",

q) w pkt 2 p.n. "Harmonogram pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego" ppkt 2 p.n. "Miasto Nowa Ruda i Gmina Nowa Ruda" w tabeli harmonogramu na miesiąc grudzień, w kolumnie "Data" przy wierszu z datą 25.12.11 w kolumnie p.n. "Apteka czynna w porze nocnej" wykreśla się przy dacie zapis "Apteka "Zaułek" Nowa Ruda ul. Zaułek 12", a wiersz w tej kolumnie otrzymuje brzmienie "Apteka "Aspirynka" Nowa Ruda ul. Radkowska 22" oraz przy wierszu z datą 31.12.11, w kolumnie p.n. "Apteka czynna w porze nocnej" wykreśla się zapis "Apteka "Zaułek" Nowa Ruda ul. Zaułek 12" i wiersz w tej kolumnie otrzymuje brzmienie: "Apteka "Centrum" Nowa Ruda (Słupiec) ul. Kłodzka 10a".

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/136/2011
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

W związku ze zmianami dotyczącymi funkcjonowania aptek na terenie powiatu kłodzkiego, zachodzi konieczność aktualizacji rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Zmiany dotyczą m.in. godzin pracy aptek oraz ujawnienia nowouruchomionych aptek (Apteka "Słoneczna" w Polanicy Zdroju oraz Apteka "Zdrowie" w Kłodzku), a także likwidacji aptek (Apteka "Zaułek" w Nowej Rudzie). W związku z likwidacją apteki "Zaułek" w Nowej Rudzie, koniecznym stało się rozdzielenie dyżurów, jakie przypadały tejże aptece, pozostałym aptekom z terenu Miasta Nowa Ruda i Gminy Nowa Ruda. Dyżury Kierownicy aptek z terenu Nowej Rudy rozdysponowali w porozumieniu między sobą we własnym zakresie. Apteki "Słoneczna" i "Zdrowie" są aptekami nowouruchomionymi, przez co właściciele tych aptek nie zdążyli jeszcze ustalic harmonogramu godzin pracy swoich aptek z kierownikami pozostałych aptek w swoich regionach (polanickim i kłodzkim). Dlatego na chwilę obecną możliwym jest umieszczenie tych aptek wyłącznie w wykazie aptek, z kolei zmiany dotyczące pracy w porze nocnej dla tych dwóch aptek zostaną wprowadzone kolejną uchwałą zmieniającą, niezwłocznie po ich ustaleniu i zgłoszeniu przez włascicieli aptek do Starostwa Powiatowego. W związku z powyższym koniecznym staje się dokonanie zmian w Uchwale Nr LIII/667/2010 Rady Powiatu Kłodzkiego dnia 26 października 2010 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2011. Niniejsza uchwała stanowi akt prawa miejscowego, uzyskała opinie właściwych samorządów gmin na terenie powiatu kłodzkiego i samorządu aptekarskiego i wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu powiatu kłodzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego


Dariusz Kłonowski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »