| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 298 Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 6 października 2011r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zgorzelec, w okręgach wyborczych nr 3 i 9

Na podstawie art.192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Zgorzelec, w okręgach wyborczych:

1) nr 3 - w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Mirosława Stanisława Majocha, stwierdzonym uchwałą tej Rady nr 72/11 z dnia 26 września 2011 r

2) nr 9 - w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rafała Roberta Jasiula, stwierdzonym uchwałą tej Rady nr 72/11 z dnia 26 września 2011 r.

2. W okręgu wyborczym:

1) nr 3 wybiera się 1 radnego.

2) nr 9 wybiera się 1 radnego

§ 2. Datę wyborów uzupełniających, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 18 grudnia 2011 roku.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określonych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wojewoda Dolnośląski


Aleksander Marek Skorupa


Załącznik do Zarządzenia Nr 298
Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 6 października 2011 r.

KALENDARZ WYBORCZY
do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zgorzelec,w okręgach wyborczych nr 3 i nr 9.

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do 19 października 2011 r.

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i liczbie wybieranych radnych w okręgach wyborczych

do 29 października 2011 r.

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójta informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej,
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

do 31 października 2011 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Jeleniej Górze przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej

do 3 listopada 2011 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze Gminnej Komisji Wyborczej w Zgorzelcu

do 18 listopada 2011 r.
do godz. 2400

- zgłaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej w Zgorzelcu list kandydatów na radnych

do 23 listopada 2011 r.

- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Zgorzelcu w drodze losowania numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych

do 25 listopada 2011 r.

- zgłaszanie Wójtowi Gminy Zgorzelec przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych

do 27 listopada 2011 r.

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójta informacji o numerze i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do 3 grudnia 2011 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Zgorzelcu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów wyborczych, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

do 4 grudnia 2011 r.

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Zgorzelcu obwodowych komisji wyborczych
- sporządzenie spisu wyborców w urzędzie gminy

do 8 grudnia 2011 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

16 grudnia 2011 r.
godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

17 grudnia 2011 r.

- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisu wyborców

18 grudnia 2011 r.
godz. 800 - 2200

- głosowanie

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »