| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/49/2011 Rady Miejskiej w Międzylesiu

z dnia 27 września 2011r.

w sprawie zmian w statucie Miejsko Gminego Ośrodka Kultury w Międzylesiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm) oraz art. 13 Ustawy z dnia 25 października 1991r.oku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity z 2001r.oku Dz. u. Nr 13, poz. 123 ze zm.) - Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XI/79/03 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 30 września 2003r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 po pkt. 5) dodaje się pkt. 6) i 7) o następującej treści:

a) "6. prowadzenie punktu informacji turystycznej;

b) 7. popularyzacja i promocja walorów turystycznych - kulturalnych Gminy Międzylesie na targach krajowych i zagranicznych i innych imprezach."

2) uchyla się § 5

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1.Ośrodkiem kieruje Dyrektor powołany przez Burmistrza w drodze konkursu."

4) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3.Środki finansowe na działalność MGOK pochodzą z :

a) dotacji przedmiotowej organizatora, jako niezbędne środki do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kultury oraz do utrzymania obiektów, w których działalność jest prowadzona,

b) dochodów własnych,

c) darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych,

d) oraz innych źródeł."

5) w§ 9 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: "4a. MGOK może pozyskiwać dochody z:

a) prowadzenia warsztatów, szkoleń i kursów,

b) sprzedaży własnych wydawnictw oraz własnych wyrobów rękodzieła artystycznego,

c) organizacji imprez zleconych przez inne instytucje i zakłady,

d) wynajmu i dzierżawy własnych pomieszczeń,

e) sprzedaży biletów na imprezy własne,

f) wypożyczania sprzętu akustycznego, audio-wizualnego, strojów i innego sprzętu,

g) promocji firm na imprezach organizowanych przez MGOK

h) usług reklamowych,

i) innych usług związanych z działalnością statutową ."

6) uchyla się § 10

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Marcinek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy sp.k.

Obsługa podmiotów gospodarczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »