reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/69/2011 Rady Gminy Stoszowice

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 159l, z późn. zm.) i art, 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj: Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613, z późn. zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 201 Ir. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 961) Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Stoszowice:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,77 zł od 1 m - powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych -4,32 zł od 1 m powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,34 zł od 1 m powierzchni użytkowej,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych -0,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,72 zł 1 m2 powierzchni użytkowej,

- z wyjątkiem budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności turystyka i noclegi dla których stawka wynosi - 16,11 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,83 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń- 4,21 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -5,34 zł od 1 m2,

3) od budowli 2% ich wartości na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 1/4/10 Rady Gminy Stoszowice z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Teresa Tęsna


Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/69/2011
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 29 listopada 2011 r.

Zgodnie z art. 5 ustawy z 12 stycznia 1991 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.) Rada Gminy określa w drodze uchwały wysokość stawek podatku od nieruchomości z tym, że nie mogą one przekroczyć górnych granic stawek ogłoszonych w formie obwieszczenia przez Ministra Finansów .

Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 201 lr. opublikowanym w Monitorze Polskim nr 95 poz. 961 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 201 lr, w stosunku do pierwszego półrocza 2010r. wyniósł 4,2%. W takim też tempie uległy zmianie stawki podatku od nieruchomości.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama