| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/121/11 Rady Miasta i Gminy Prusice

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Prusice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z poźn. zm.) i Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. ogłoszonym w Monitorze polskim Nr 95 poz.969.

Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Prusice, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95 poz. 969) z kwoty 74,18 zł za 1 q do kwoty 55,00 zł za 1 q.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVII/471/10 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Prusice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Prusice:

Zbigniew Ziomek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bogdan Zatorski

Ekspert SAGE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »