| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/130/11 Rady Miejskiej w Górze

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na rok 2012

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit a i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 95 poz. 961 z dnia 25 października 2011 r.) Rada Miejska w Górze uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wysokość dziennych stawek opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku miejskim "Mój Rynek" w Górze, za sprzedaż:

1)z ręki lub kosza 3,00 zł

2)ze stanowiska niezadaszonego 3,00 zł

3)ze stanowiska zadaszonego 20,00 zł

4)z samochodu, ciągnika lub przyczepy 12,00 zł

jednak nie więcej niż 728,64 zł dziennie.

§ 2. 1. Pobór opłaty targowej dokonywany będzie w drodze inkasa przez inkasenta tj. Technikę Komunalną "TEKOM" Sp. z o.o. w Górze.

2. Wynagrodzenie za inkaso określa się w wysokości 10 % pobranej opłaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Rogala

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »