Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIX/313/2013 Rady Powiatu w Lubinie

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie warunków rozwoju sportu w Powiecie Lubińskim

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe