Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/302/14 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju

z dnia 23 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały XXXII/266/09 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe