Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LVIII/1486/14 Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia 22 maja 2014r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe