Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/289/14 Rady Miejskiej w Bolkowie

z dnia 30 maja 2014r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe