Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIX/344/14 Rady Gminy Gromadka

z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie zaliczenia ulicy C.K. Norwida w Gromadce do dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe