Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXIII/1630/14 Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie utworzenia na terenie Wrocławia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i w wyborach Prezydenta Wrocławia, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe