Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OWR-4210-10(13)/2014/193/XII-A/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 8 października 2014r.

w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Wałbrzychu S.A. z siedzibą w Wałbrzychu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe