Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/216/2014 Rada Miasta i Gminy w Świerzawie

z dnia 29 października 2014r.

w sprawie zwolnienia w ramach programu de minimis z podatku od nieruchomości- nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Miasta i Gminy Świerzawa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe