Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Legnicy; Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 20 listopada 2014r.

w sprawie przejęcia przez Gminę Legnica od Gminy Miłkowice zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe