Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Komunikat Zarządu Województwa Dolnośląskiego

z dnia 25 listopada 2014r.

o podjęciu uchwały nr 6504/IV/14 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1149/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienia RPO WD)

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe