Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.73.5.2014.MS1 Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 3 grudnia 2014r.

stwierdzjące nieważność uchwały Rady Gminy Łagiewniki Nr LVI/355/14 z 30 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w części, tj.: § 5 pkt 2 lit. i, § 9 ust. 1 pkt 9 oraz § 17 we fragmencie: „(…) lub inną osobę wyróżniającą się w działalności sportowej(…)”

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe