Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/228/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Nowogrodziec

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe