Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/308/2017 Rady Gminy Mysłakowice

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/205/16 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe