| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI.98.2012 Rady Gminy Górzyca

z dnia 6 sierpnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012., poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Gminy Górzyca, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały

2. Ustala się, że pierwszą deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć wterminie 14 dni od daty jej otrzymania, wUrzędzie Gminy w Górzycy.

3. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Górzycy w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012. Poz. 391).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzyca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXI.98.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 6 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6n ustawy z13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012. Poz. 391.) gmina, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi wdrodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji owysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Uchwała zawiera informacje o terminach i miejscu składania deklaracji, objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »