| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie

z dnia 11 marca 2015r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) w związku z art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, o których mowa w art. 3 pkt 13c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Anna Dunajska


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5f ustawy 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012, poz. 1059 z późń. zm) wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy.

Gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej.

Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku energetycznego, uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej (odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych Dz.U. nr 71, poz. 734 z późn. zm.) dodatku energetycznego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Art. 5d ustawy - Prawo energetyczne daje kompetencje wójtowi do przyznawania dodatku energetycznego. Ustawodawca nie przewidział jednak możliwości upoważnienia przez wójta innej osoby do prowadzenia tych spraw.

W celu usprawnienia pracy GOPS, który będzie prowadził sprawy związane z przyznawaniem dodatku energetycznego istnieje (zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym) możliwość upoważnienia przez radę gminy organu jednostki organizacyjnej do prowadzenia tych spraw.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.


[1]] Zm. z 2013 r. poz. 984 i 1238 oraz z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942, 1101 i 1662.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »