| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie Wojewody Lubuskiego

z dnia 10 sierpnia 2015r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brody

Na podstawie art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1])) oraz w związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 3 sierpnia 2015r. DZG.712-2/2015 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Brody zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brody
w okręgu wyborczym nr 2, w którym wybiera się jednego radnego.

§ 2. Datę wyborów ustala się na niedzielę, dnia 15 listopada 2015 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, na obszarze gminy.

Wojewoda Lubuski


Katarzyna Osos


Załącznik do Zarządzenia
Wojewody Lubuskiego
z dnia 10 sierpnia 2015 r.

Kalendarz wyborczy
dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Brody
zarządzonych na dzień 15 listopada 2015r.

Termin wykonania

czynności wyborczej*

Treść czynności

do 27 sierpnia 2015 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia oraz ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego zarządzenia Wojewody Lubuskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brody

do 6 września 2015 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Brody, informacji o granicy okręgu wyborczego, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach w wyborach uzupełniających,

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania list kandydatów na radnego

do 16 września 2015 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach

do 21 września 2015 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach

do 6 października 2015 r.do godz. 2400

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach list kandydatów na radnego

do 16 października 2015 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Brody, informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej,

- zgłaszanie Wójtowi Gminy Brody kandydatów do obwodowej komisji wyborczej przez pełnomocników komitetów wyborczych

do 25 października 2015 r.

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Brodach obwodowej komisji wyborczej,

- sporządzenie spisu wyborców w urzędzie gminy,

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

do 26 października 2015 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów

do 6 listopada 2015 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

13 listopada 2015 r.

o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

14 listopada 2015 r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

15 listopada 2015 r.

godz. 700 - 2100

- głosowanie

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są wykonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014r. poz. 179, 180 i 1072.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »