| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/76/15 Rady Gminy Szczaniec

z dnia 12 sierpnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LII/291/14 Rady Gminy Szczaniec z dnia 4 listopada 2014 r

Na podstawie art. 5a ust. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) po przeprowadzonych konsultacjach, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/291/14 Rady Gminy Szczaniec z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Szczaniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2015 r. (D. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014r. poz. 2083) zmienia się treść ust. 2 w §6 uchwały, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

Wysokość środków finansowych planowanych na realizację zadań publicznych ujętych w programie współpracy z "organizacjami" na rok 2015 wynosi 51.500 zł. W razie nie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań priorytetowych, dopuszcza się możliwość przenoszenia, w roku budżetowym, niewykorzystanych środków w ramach pozostałych priorytetów".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczaniec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Wiesława Sieńkowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Enadis

Oprogramowanie dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »