Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/279/09 Rady Miasta Zgierza

z dnia 29 stycznia 2009r.

w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-03-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe