Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/271/09 Rady Gminy Ujazd

z dnia 28 kwietnia 2009r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym, tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe