Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 18/65/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 28 lipca 2009r.

w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXVII/318/09 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-08-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe