Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/119/2009 Rady Gminy w Gomunicach

z dnia 27 marca 2009r.

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-09-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe