Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/169/2009 Rady Gminy Ładzice

z dnia 28 sierpnia 2009r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Ładzice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe