Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/461/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 3 listopada 2009r.

w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe