Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/154/09 Rady Gminy Masłowice

z dnia 19 listopada 2009r.

w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe