| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/17/11 Rady Gminy i Miasta w Warcie

z dnia 21 marca 2011r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,Nr 214, poz.1806,z 2003r. Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 6 ,,b" ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, z 2005r. Nr 143, poz. 1199, z 2006r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249 poz. 1825, z 2007r. Nr 109,poz.749, z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz.1655, z 2009r. Nr 56, poz. 458, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 226,poz.1475), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Dz.U. Nr 216, poz. 1826, z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006r. Nr 245, poz. 1775,Nr 249, poz. 1825, z 2008r. Nr 116, poz. 730, z 2009r. Nr 56, poz.458, z 2010r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) oraz art. 6 ust. 9 i art. 14 pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475) Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.

2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów, z tym, że na terenie miasta Warty na inkasenta wyznacza się Panią Helenę Czajkę.

3. Wykaz inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso podatków stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

4. Wynagrodzenie inkasentów (ryczałt + prowizja) jest wypłacane w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca po rozliczeniu raty poboru podatku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/48/07 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso ze zmianami przyjętymi uchwałami: Nr XXXIV/190/09 z dnia 4.02.2009r., Nr XXXV/192/09 z dnia 25.02.2009r., Nr XXXVII/204/09 z dnia 8.04.2009r. oraz Nr XLI/228/09 z dnia 3.08.2009r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta w Warcie


Grzegorz Kopacki


Załącznik do Uchwały Nr V/17/11
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 21 marca 2011 r.

Wykaz inkasentów i wysokość wynagrodzeń za inkaso podatków

Lp.

Imię i nazwisko

Nazwa sołectwa

Ryczałt
kwart.brutto
w złotych

%
od zainkaso-
wanych kwot

1

Zdzisław Witczak

Augustynów

420

4

2

Jan Gruszel

Bartochów

420

4

3

Michał Jeziorny

Cielce

420

4

4

Magdalena Świtalska

Czartki

420

4

5

Adam Szczepaniak

Duszniki

420

4

6

Daniela Łężak

Dzierzązna

420

4

7

Arkadiusz Janczak

Gać Warcka

420

4

8

Janusz Mróz

Glinno

420

4

9

Lech Grabiński

Głaniszew

420

4

10

Zdzisław Kulawiecki

Gołuchy-Łabędzie

420

4

11

Leszek Wisniewski

Góra

420

4

12

Magdalena Krzywik

Grzybki

420

4

13

Stanisław Feliksiak

Jakubice

420

4

14

Anna Klimczak

Jeziorsko

420

4

15

Jerzy Kałuża

Kamionacz

420

4

16

Jan Szwatoński

Kawęczynek

420

4

17

Wiesław Karasiński

Klonówek

420

4

18

Włodzimierz Sobczyk

Krąków

420

4

19

Marian Skąpski

Lasek

420

4

20

Mirosław Leśniak

Lipiny

420

4

21

Paweł Ostrowski

Małków

420

4

22

Jarosław Dominiak

Maszew

420

4

23

Zuzanna Zgórniak

Mikołajewice

420

4

24

Zdzisław Caban

Miedze-Grabinka

420

4

25

Katarzyna Karasińska

Miedźno

420

4

26

Andrzej Filipczak

Mogilno

420

4

27

Agnieszka Dominiak

Ostrów Warcki

420

4

28

Lila Kowalczyk

Piotrowice

420

4

29

Jan Smus

Proboszczowice

420

4

30

Andrzej Olejniczak

Raczków

420

4

31

Teresa Olejniczak

Raszelki

420

4

32

Teresa Sulińska

Rossoszyca

420

4

33

Sławomir Jabłoński

Rożdżały

420

4

34

Lucjan Kucharski

Socha

420

4

35

Zofia Wosiak

Tądów Dolny

420

4

36

Magdalena Marciniak

Tądów Górny

420

4

37

Kazimierz Janiak

Tomisławice

420

4

38

Krzysztof Grabowski

Ustków

420

4

39

Jan Dzieciątkowski

Witów

420

4

40

Aneta Marciniak

Włyń

420

4

41

Szczepan Nerka

Wola Miłkowska

420

4

42

Stanisław Woźniak

Wola Zadąbrowska Nowa Wieś

420

4

43

Józef Antczak

Wola Zadąbrowska Stara Wieś

420

4

44

Tadeusz Chrzan

Zagajew

420

4

45

Józef Musilak

Zaspy Kolonia

420

4

46

Edward Nolberczak

Zadąbrów Rudunek

420

4

47

Andrzej Choiński

Zadąbrów Wiatraki

420

4

48

Jan Kucak

Zielęcin

420

4

49

Helena Czajka

Warta

420

4

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »