| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/287/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 25 października 2011r.

w sprawie: zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2011 rok w zakresie zadań własnych

Na podstawie art. 18 pkt 6, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172), Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmniejszenia planu wydatków w zakresie zadań własnych w Departamencie Kultury i Edukacji w Szkole Podstawowej Specjalnej dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Samodzielnym Publicznym Rehabilitacyjno - Leczniczym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 38.900 zł

z tego:

1) § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.200 zł;

2) § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 26.400 zł;

3) § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.600 zł;

4) § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 700 zł;

5) § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł;

w zadaniu: "Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych".

§ 2. Dokonuje zwiększenia planu wydatków w zakresie zadań własnych w Departamencie Kultury i Edukacji w Gimnazjum Specjalnym w Rafałówce przy Samodzielnym Publicznym Rehabilitacyjno - Leczniczym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 38.900 zł

z tego:

1) § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.200 zł;

2) § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 26.400 zł;

3) § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.600 zł;

4) § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 700 zł;

5) § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł;

w zadaniu: "Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Sejmiku


Marek Mazur

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HRM partners

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »