| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/153/11 Rady Gminy w Andrespolu

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie zniesienia prawnej ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych Gminy Andrespol

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804; z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241) - Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:

§ 1. Znosi się prawną ochronę nałożoną rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego Nr 12/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody na terenie województwa łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomników (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 11 poz. 235 z dnia 31 grudnia 1991 r.) dotyczącą następującego drzewa uznanego za pomnik przyrody na terenie Gminy Andrespol: Lipa drobnolistna nr 315 - o obwodzie pnia 390 cm, rosnąca na działce nr 86 w Andrespolu przy ul. Ceramicznej na wysokości Samorządowego Przedszkola, mieszczącego się przy ul. Ceramicznej 4 w Andrespolu.

§ 2. Zniesienie prawnej ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody, wymienionego w § 1, następuje z powodu utraty wartości przyrodniczej i dla zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, po wcześniejszym uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi dokonanym w formie postanowienia z dnia 27 października 2011 roku znak WPN.623.7.2011.HG.3

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Andrespol.

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol


Jan Woźniak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »