| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/146/11 Rady Miasta Skierniewice

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie podniesienia wysokości dodatków do zasiłku rodzinnego zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Skierniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz z art. 15a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378, Nr 200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456, Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 97, poz. 800, Nr 129, poz. 1058, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 222, poz. 1455, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1. Podnosi się kwotę dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o której mowa w art.12a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz 922 ze zm.) o kwotę 50,00 zł na czwarte i następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.

§ 2. Podnosi się w rodzinach wielodzietnych uprawnionych do zasiłku rodzinnego, kwotę dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o której mowa w art.13 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.922 ze zm.) o kwotę 50 zł.

§ 3. Środki niezbędne na realizację instrumentów, o których mowa w § 1 i § 2 zabezpieczone będą w budżecie na dany rok budżetowy Miasta Skierniewice.

§ 4. Jednostką koordynującą realizację jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Skierniewicach.

§ 5. Prezydent Miasta Skierniewice przedstawi Radzie Miasta Skierniewice informację o realizacji uchwały za poprzedni rok, najpóźniej do 31 marca po upływie danego roku budżetowego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XVI/126/11 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 września 2011r.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Mariusz Dziuda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Studia I, II stopnia, studia podyplomowe, dyplom University of London, biznes, zarządzanie, finanse, filologie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »