| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/96/2011 Rady Gminy i Miasta Szadek

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/79/2011 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,poz.1806; z 2003 r. Nr 80,poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203,Nr 167 poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111,Nr 223,poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,Nr 157,poz 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679; Nr 134,poz.777, Nr 217, poz. 1281) i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) Rada Gminy i Miasta Szadek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/79/2011 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 09 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "budynki lub ich części i grunty zajęte na cele przeciwpożarowe i bezpieczeństwa publicznego oraz budynki lub ich części i grunty wykorzystywane w celu realizacji gminnych zadań publicznych".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Szadek.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Szadek


Genowefa Galewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łatwe podatki

Portal „Łatwe podatki” pozwala zrozumieć trudne zagadnienia związane z podatkami (takimi jak np. VAT, CIT czy PIT) w sposób stosunkowo przystępny, podparty ciekawymi przykładami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »