| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/149/2011 Rady Gminy Kleszczów

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłków okresowych i celowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 145; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420 Nr 157, poz.1241,z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, 40.poz 230,Nr 106, poz. 675 z Nr, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679,Nr 134 poz. 777, Nr 217, poz 1281) oraz art.8 ust.2 , ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej ( Dz. U Z 2009 175, poz 1362 ,zm: Nr 202, poz. 155, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, Nr 221 poz. 1738, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 81 poz 527, Nr 125 poz. 842, z 2011 r .Nr 81 poz 440, Nr 106 poz.622) Rada Gminy Kleszczów uchwala się, co następuje:

§ 1. Podwyższa się kryterium dochodowe uprawniające do pomocy społecznej o którym mowa w art. 8 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

1) kryterium dla osoby samotnie gospodarującej do kwoty 850 zł;

2) kryterium na osobę w rodzinie do kwoty 600 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr X/137/07 Rady Gminy z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłków okresowych i celowych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kleszczów


Henryk Michałek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »