| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Rząśnia

z dnia 22 listopada 2011r.

w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Rząśnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit"a", art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887) - Rada Gminy Rząśnia uchwala, co następuje:

§ 1. Nieruchomości stanowiące zasób Gminy Rząśnia mogą być oddawane w dzierżawę, wynajmowane osobom fizycznym oraz osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.

§ 2. Nieruchomości gminne mogą być również oddawane w użyczenie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym:

1) jednostkom organizacyjnym gminy, w tym gminnym instytucjom kultury;

2) osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym działalność charytatywną, opiekuńczą kulturalną, leczniczą, oświatową, sportową lub rekreacyjną, przeciwpożarową;

3) organizacjom pożytku publicznego;

4) na inne cele publiczne wynikające z odrębnych przepisów.

§ 3. Grunty gminne, lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze mogą być wydzierżawiane, wynajmowane na okres nie dłuższy niż 10 lat.

§ 4. Wydzierżawianie nieruchomości oraz wynajmowanie lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych do 3 lat następuje bez przetargu w formie składania ofert pisemnych.

§ 5. W trybie bezprzetargowym mogą być wydzierżawiane nieruchomości i wynajmowane lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze w przypadku:

1) przedłużania umów na kolejne 3 lata dotychczasowym dzierżawcom i najemcom, przy czym łączny okres trwania umowy nie może być dłuższy niż 20 lat;

2) przeznaczone na cele publiczne określone w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 6. Stawki czynszu ustalane są odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnia


Marian Brożyna

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »