| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/156/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 19 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235 ust. 1 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 16.000zł z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w budżecie miasta Ozorkowa:

1) po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie


mgr Roman Kłopocki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/156/11
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zmiany budżetu po stronie dochodów na rok 2011 (w zł)

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota zwiększenia

1

2

3

4

5

Zadania własne

Dochody bieżace

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

851

Ochrona zdrowia

16 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

16 000,00

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

16 000,00

Razem:

16 000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/156/11
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zmiany budżetu po stronie wydatków na rok 2011 (w zł)

Dział

Rozdz.

Treść

Kwota zwiększe-nia

1

2

3

4

Zadania własne

Wydatki bieżące

851

Ochrona zdrowia

16000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

16000,00

Realizacja zadań określonych w "Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Ozorkowa na rok 2011" - Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ozorkowie

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; wynagrodzenia i składki

10000,00

Realizacja zadań określonych w "Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Ozorkowa na rok 2011" - Urząd Miejski w Ozorkowie

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe

6000,00

Razem:

16000,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »