| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/117/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Krośniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Krośniewice przyjętym uchwałą Nr 55/XI/03 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 11 lipca 2003 r. zmienionym uchwałą Nr 129/XXIII/04 z dnia 27 maja 2004 r., uchwałą Nr XXII/145/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. i uchwałą nr XL/269/09 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 20 maja 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 232, poz. 2168; z 2004 r. Nr 189, poz. 1714; z 2008 r. Nr 221, poz. 1929 i z 2009 r. Nr 187, poz. 1716) Rada Miejska w Krośniewicach wprowadza następujące zmiany:

1) w § 24 skreśla się ust. 5, a dotychczasowe ust. 6 i 7 oznacza się numerami 5 i 6;

2) w Załączniku nr 3 do Statutu Gminy Krośniewice pkt. 6 i 7 skreśla się, a dotychczasowe punkty 8, 9, 10 ,11 oznacza się kolejno numerami 6, 7, 8, 9.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Henryk Ociepa

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »